STÁTNÍ SYMBOLY

  • Státní vlajka
  • Státní znak
  • Státní hymna
  • Státní pečeť

STÁTNÍ VLAJKA- nejčastěji užívaný státní symbol, vyjadřuje svobodu a samostatnost našeho státu..

STÁTNÍ ZNAK- znak historických zemí českého království

DVOUOCASÝ LEV: První lev- Symbol historie území čech

Druhý lev- Symbol celého území ČR                                                                                                       

STÁTNÍ HYMNA- píseň, Kde domov můj

STÁTNÍ PEČEŤ- velký státní znak, název republiky. Slouží k pečetění státních listin.

Comment Stream