Lekcia od divých husí

ako sa učiť pracovať v kolektíve

Zamyslime sa nad divými husami, ktoré krúžia po oblohe

Comment Stream