Máy Dò Kim Loại Cho Bánh Snack INSIGHT C5

Máy dò kim loại cho bánh mứt, bánh snack INSIGHT C5. Cổ đầu dò kim loại gọn gàng, chắc chắn ...

Đầu Dò Kỹ Thuật Số Tích Hợp và hiển thị vector DDS (Tín Hiệu Kỹ Thuật Số Trực Tiếp - Direct Digital Signal) cho phép cài đặt các sản phẩm hoàn hảo

Độ nhạy tốt nhất với kim loại từ tính và phi từ tính

Cấu trúc đầu dò độc đáo, cực kỳ ổn định với rung động và tín hiệu sản phẩm

Công USB bên ngoài

Có sẵn với cổng ethernet truyền dữ có dây hoặc không dây và khả năng kiểm tra giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition)

Menu với các tùy chọn ngôn ngữ không giới hạn

Hoạt động thân thiện với tính năng tự động nhận biết

Đầu dò INSIGHT V5 được niêm phong kín đạt IP54, IP65 hoặc IP66 (12 NEMA, NEMA 4 hoặc NEMA 4X)

Được phê chuẩn ATEX khu 22

Yêu cầu không gian lắp đặt nhỏ hơn 115mm, INSIGHT C5 được thiết kế đặt biệt để lắp đặt giữa cân nhiều đầu (weighers multihead) và máy đóng gói (bagmakers) nơi mà sự ổn định với độ rung mang lại hiệu quả hàng đầu và đặc biệt nhạy với tất cả các loại kim loại.

Thiết kế để thiết lập các tiêu chuẩn mới cho thực hành sản xuất tốt - đặc biệt, hiệu quả, truy nguyên nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, INSIGHT C5 tuân thủ các yêu cầu quy định hiện tại cũng như các yêu cầu quy định trong tương lai. Mỗi may do kim loai được cung cấp với một cổng USB bên ngoài (external USB) để tải dữ liệu để lưu trữ an toàn và phân phối theo định dạng pdf hoặc các định dạng khác. Ethernet có dây hoặc không dây và khả năng kiểm tra giám sát và thu thập dữ liệu SCADA cũng có sẵn

Khả năng tích hợp may do kim loai INSIGHT C5 với hệ thống điều khiển trên các máy đóng bao hoặc cân nhiều đầu (multi-head weighers) đảm bảo dễ sử dụng, hiệu quả đóng gói tối đa và bảo đảm chất lượng toàn diện.