Investing Guide at Deep Blue Group Publications LLC 3 tips för att använda Leveraged ETFs

Innan du hoppar i, bör rådgivare och klienter göra några läxor på dessa knepiga investeringar

Börshandlade fonder som utnyttja prestanda hålls fortfarande i förakt av många individer inom den finansiella tjänstesektorn. Vanligtvis är det eftersom dessa indivduals inte förstår produkterna eller de inte förstår hur och var hävstång hör hemma i portföljen konstruktion.

Innan rådgivare försöker använda leveraged ETFs inuti kundportföljer, är det viktigt att ha en logisk ram.

Först efter en rådgivare har först byggt en persons kärna portfölj kan börja processen med att bygga taktiska eller icke-core portföljen. Kom ihåg att kärnan bibehåller exponering för alla större tillgångsslag (aktier, obligationer, råvaror och fastigheter) hela tiden. Det bara taktiska core portföljen någonsin kommer att göra är att ringa upp eller ner en persons exponering för ett visst tillgångsslag.

I jämförelse, icke-core portföljen är taktiska och kan investera i saker som enskilda bestånd, derivat, private equity, riskkapital, volatilitet och andra icke-core tillgångsklasser. Eftersom icke-core portföljen är alltid kostnadsfria till kärnan, är det oftast mindre i storlek och kan också hålla taktiskt utformade tillgångar som lånefinansierade börshandlade fonder lång eller kort.

Tillsammans med denna disciplinerade ram för investeringar i belånade medel, finns det andra faktorer som rådgivare behöver veta innan dykning i.

1. Använd hävstång endast i kraftigt trend marknader

Stora prestandavinster med lånefinansierade börshandlade fonder kan hade i kraftigt trend marknader. I en hausseartad börs, för insance, kommer att bull fonder med 2 x eller 3 x dagliga inflytande lysa. Å andra sidan, kan grov fonder med 2 x eller 3 x daglig hävstång förväntas utföra bäst när lager flyttar kraftigt lägre. Belånade medel är inte lämpad för användning i neutrala marknader.

2. fokusera på där åtgärden är

Leveraged ETFs följa en mängd olika tillgångsklasser utöver aktier och obligationer, valutor, råvaror, fastigheter och även volatilitet. (Se forskning Magazines kvartalsvisa ETP referensguide för ticker symboler.) Istället för att försöka spåra alla dessa marknader, fokusera din handel på de marknader där trenden är starkast och möjligheten för belöningen är stor.

3. lånefinansierade ETFs är kortsiktiga affärer

Om du köper en leveraged ETF för en klient, förstå att du gör kortsiktiga handel, inte en långsiktig investering. Generellt är en kortsiktig handel som varar allt från en dag upp till flera veckor. Om du köper en leveraged ETF som en långsiktig investering, använder du verktyget på fel sätt!

Comment Stream