Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię

Jesienią 1491 roku do Akademii Krakowskiej zapisał się pewien uczeń. Wpis do albumu uniwersyteckiego, z adnotacją, że zapłacił całe wpisowe - ćwierć grzywny (dowód zamożności przyszłego żaka) - brzmiał: Nicolaus Nicolai de Thorunia (Mikołaj, syn Mikołaja z Torunia). Znacznie później przybył dopisek "Copernicus".

Zapoznajcie się z życiem Mikołaja Kopernika - człowieka renesansu o prawdziwie wszechstronnych zainteresowaniach, którego odkrycia w dziedzinie astronomii przeobraziły wszechświat.

www.google.pl/imgres?imgurl=http://kiwi14.blox.pl/...

Mikołaj urodził się 19 lutego 1473 roku jako najmłodszy z czworga dzieci kupca Mikołaja starszego przybyłego ze wsi Koperniki na Górnym Śląsku i rodowitej torunianki               z bogatego rodu - Barbary Watzenrode. Z powodu wczesnej śmierci ojca, dziećmi zaopiekował się brat matki, biskup warmiński, Łukasz Watzenrode i to on zadbał              o gruntowne wykształcenie braci: Andrzeja i Mikołaja. Obaj studiowali na Akademii Krakowskiej. Tu narodziło się zainteresowanie Mikołaja astronomią.

Studiował również na słynnych włoskich uczelniach prawo kanoniczne oraz medycynę. Po powrocie do kraju osiadł we Fromborku, gdzie zasłynął początkowo jako osobisty lekarz biskupa i kanoników. Założył też szpital w którym bezpłatnie leczył ludzi ubogich. Recepty notował często na marginesach i okładkach książek. Składnikami jednego         z leków były użyte w odpowiednich proporcjach:"kość z serca jelenia, szarańcza morska, róg jednorożca, koral, szmaragd i perła"...

Jako prawdziwy człowiek renesansu interesował się wieloma dziedzinami życia: pełnił funkcję kanonika i doradcy króla Zygmunta Starego, tworzył mapy, bronił zamku w Olsztynie przed Krzyżakami, napisał traktat o monecie, malował    a nawet z sympatii dla młodej gospodyni pisał książki kucharskie...

Tylko nieliczni ludzie z bliskiego otoczenia Kopernika zdawali sobie sprawę z jego nieprzeciętności i odczuwali potrzebę gromadzenia wiadomości o jego życiu i dziele.Szerszemu ogółowi współczesnych mało znany był ten skromny, nie lubiący rozgłosu uczony.Polscy dostojnicy państwowi przekręcali nawet często jego nazwisko: "ten...Koperny?". Pamiętali tylko, iż nazwisko to wiąże się etymologicznie z koprem- a przecież wieś Koperniki istotnie zawdzięczała swą nazwę tej często przez Słowian uprawianej roślinie.

Po wielu latach obserwacji Nieba dokonywanej bez lunety czy też teleskopu, Kopernik stworzył rewolucyjną teorię heliocentryczną, często nazywaną przełomem kopernikańskim. Udowodnił, iż to Ziemia obraca się wokół Słońca a nie odwrotnie.

Odkrycie swoje opisał w dziele "De Revolutionibus orbium coelestium - O obrotach sfer niebieskich". Wydrukowaną księgę, przywiezioną przez przyjaciela Retyka z Norymbergii, otrzymał prawdopodobnie na łożu śmierci. Zmarł we Fromborku w maju 1543 roku. Jego naukę, opartą na doświadczeniach kontynuowali kolejni wielcy uczeni europejscy: Giordano Bruno, Jan Kepler i Galileo Galilei. Ten ostatni, zmuszony przez inkwizycję do wyrzeczenia się teorii niezgodnej z Biblią i nauką Kościoła, umierając miał wyszeptać: "A jednak się porusza..."

Zapraszam teraz do obejrzenia krótkiego filmu "Mikołaj Kopernik, życie i praca" będącego podsumowaniem lekcji poświęconej wielkiemu astronomowi.

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://frombork.art.pl/pl/wp-content/uploads/sites/2/2013/12/kosmos_kenig.jpg&imgrefurl=http://frombork.art.pl/pl/wstrzymal-slonce-ruszyl-ziemie/&h=980&w=1400&tbnid=opzfhuFNBgCbVM:&zoom=1&docid=otKAZvyhw80c2M&ei=psu-VIvkEoeCPNXtgNAF&tbm=isch&ved=0CEEQMygMMAw

Comment Stream