מינים פולשים - הנוטרייה

הנוטרייה

הנוטרייה ניזונה מצמחי מים וצמחי גדות, היא הובאה לארץ מדרום אמריקה, ארץ מוצאה, ונמצאת גם בצפון אמריקה ואירופה

.הנוטרייה יכולה להסתגל לאזורי מחיה מגוונים בשל מעט הצריכה שלה

.היא זקוקה רק למקור מים קטן ומעט מזון צמחי מהגדה

.הנוטרייה הופצה לרוב על ידי האדם אך רבות מהן נמלטו לטבע בעצמן

.הנוטרייות גורמות נזק לבריכות הדגים בכך שהן חופרות מחילות בגדות

.בשנים שבהן נגרם נזק לאוכלוסית הטורפים בשל רעל, אוכלוסית הנוטריות גדלה ונגרם נזק רב לגידול ירקות

Comment Stream