Jsou jeden z řádů bezocasích obojživelníků. Ocas mají pouze pulci který jim při proměně odpadává. Často mají dlouhé dobře vyvinuté zadní končetiny přizpůsobené ke skákání pro žáby charakteristickému způsobu pohybu. Živí se nejčastěji hmyzem. Jejich rozmnožování stejně jako u ostatních obojživelníků vázáno na vodní prostředí. Ve vodě se vyvíjejí jak vajíčka tak z nich vylíhlí pulci který dýchají ve vodě pomocí žeber. Z pulců se postupem času vyvinou dospělé žáby které dýchají vzduch a tím jsou na vodu vázány podstatně méně některé druhy téměř vůbec. přesto však nejsou ani dospělé žáby dokonale přizpůsobené životu na souši nebot´mají pouze slabě vyvinuté plíce a dýchání probíhá částečně prostřednictvím kůže která kvůli tomu musí být tenká a vlhká což klade vyšší nároky na vlhkost prostředí v němž žáby žijí.

                                                                                         

Comment Stream