ברווז מוסקובי

ברווז מוסקובי הוא מין יחיד בסוגו אשר מקורו במקסיקו ודרום אמריקה.

Comment Stream

2 years ago
0

הפוסטר מכיל מידע חלקי. חסר מידע על המין הפולש, מה הנזקים שהוא גורם וכיצד מתמודדים עימם.

2 years ago
0

גלית בויאנשו