slunéčko sedmitečné
Slunéčko sedmitečné je zařazeno do hmyzu . Živí se mšicemi a produkují jedovatou a zapáchající tekutinu. To je chrání před ptáky a jinými hmyzožravce. Slunéčko sedmitečné je asi 10 až 11 dlouhé, tvar těla je polokulovitý , jen mírně protáhlí dopředu. Vývoj , samička na jaře volně naklade vajíčka do štěrbin nebo na spodní stranu listu. Larvy se vylíhnou zhruba do týdnu a zakuklí se , v závislosti na teplotě tak 30 až 60 dnu.Slunéčko sedmitečné žije kde jsou mšice a červci.

Comment Stream