POP ART, MINIMAL ART

POP ART / POPULAR ART

= populární masové umění

- poprvé se objevilo v polovině 50. let 20. století (dominoval v 60. letech)

- ovlivněn populární hudbou a komerčním uměním

- přejímání motivů a předmětů denní potřeby

- fotografie, film, reklama, komiksy

- termín poprvé použit Lawrencem Allowem

- vznik v Londýně, New Yorku a New Jersey

- v Londýně vznik spojen se skupinou Independent Group

- v Americe především Andym Warholem - Coca Cola, Marilyn, Campbelovy polévky

- Jasper Johns, Claes Oldenburg, Roy Lichtenstein, Tom Wesselman

MINIMAL ART / MINIMALISMUS

- objevil se v 50. letech 20. století v sochařství a malířství

- dále hudba, architektura, film, design, literatura či filosofie

- použití jednoduchých prostředků slouží pro dosažení maxima

- odstranění všeho ostatního dává divákovi možnost vnímat základní složku díla

- první známky v USA

- sochařství Dan Flavin, Donald Judd - lákala je myšlenka volnosti

- v malbě se snižuje počet barev, hodnot, tvarů, linek a textur - nemají za cíl         zobrazovat cokoli reálného

- Richard Serra, Carl Andre, Sol Lewit

-

Richard Serra
Dan Flavin
Donald Judd
Carl Andre