Shrnutí látky z fyziky: Práce, výkon, energie

Práce-

Práce se značí= W

a má vzoreček= W= F x s

F= síla, s= dráha

Výsledek práce nám vyjde vždycky v Joulech.

Energie-

Máme více druhý jako např. energie mechanická (polohová) a kinetická energie (pohybová.)

Energii polohovou značíme= Ep

a vzoreček= Ep= m x h x g

m= hmotnost, h= výška a g= gravitační konstanta

Výkon-

Jednotka= watt

značí se= P

a vzoreček= P= W:t

W= práce, t= čas

Eva Kohoutková 8.A

Comment Stream