תוצרי יום שיתוף בית ספרי
בנושא גאווה ישראלית

המצאות ישראליות
ישיבת צביה אלישיב שכבת ח
יחד עם בית ספר נועם נריה שכבת ו
ניסן תשע"ה אפריל 2015

Comment Stream