Dějepis

Blog o dějepise

                                                            30 LETÁ VÁLKA

- začala českým stavovským povstáním (1618)
- defenestrace (Pražský hrad)
- nový vladař: Fridrich Falcký
- Bitva na bílé hoře (1620)
- vyhrávají Habsburkové


- poprava na staroměstském nám. (27 českých pánů)

- účastníkům povstání konfiskován (zabaven) majetek

- do Čech přichází katolická (Habsburská) šlechta

- bitva byla rozdělena na 5 fází

fáze 30 leté války:

1. České stavovské povstání

2. válka Falcká

3. válka Dánská

4. válka Švédská

5. válka Švédsko francouzská

Válka končí Vestfálským mírem

Po válce byly české země zpustošeny.

Byly zde nové nemoci, nedostatek jídla a peněz.

Švédové nám ukradly část ze sbírky Rudolfa II.

Obyvatelstvo trpělo a nově se zavedlo nevolnictví (nesměli odejít z území daného šlechtice kde bydleli)

Dozvěděla jsem se o Fridrichu Falckém. Předtím jsem netušila,

že tu  vůbec vládnul. Také jsem se dozvěděla, že Čechy byly na konci

30 leté války dost zpustošeny (zničeny).

Myslíte, že bylo fér že si Švédové nechali tu část sbírky, kterou ukradli?

Comment Stream