Fyzika

Co je to látka

-látka je něco z čeho se skládá těleso.

Co je to těleso?

-všechno kolem nás.

Jaký jsou druhy látek?

-plynné,kapalné a pevnné.

Z jakých látek jsou tělesa?

-Ze dřeva,z gumy a vzduchu,z vody,ze skla,...

Pevná látka může mít povrch třeba i svislý.

Kapalina může mít povrch jen vodorovný.

Sypká látka nemusí mít vodorovný povrch. Může ho mít šikmý. Nikdy ho ale nemůže mít svislý.

Jak mění svůj tvar různé látky?

Pevné látky-obtížně. Je třeba velká síla.

Sypké látky-snadno. Stačí i menší síla.

Kapaliny a plyny-velmi snadno.Stačí i úplně nepatrná síla.

Víte,že

nejtvrdší ze všech látek je diamant?Diamant se na první pohled podobá sklu, ale daleko krásněji láme a odráží světlo.Dřív se používal hlavně pro ozdobu,brousil se do zvláštních tvarů a zasazoval se do šperků.Dnes se diamanty používají v průmyslu.Protože tvrdé,dají se jimi dobře obrábět všechny ostatní látky.Malé diamanty,které slouží pro ozdobu,se stále ještě musí hledat v přírodě.Nejvíc se jich nachází v jižní Africe