Surrealisme

André  Bretón (1924)

El surrealisme,és el moviment d'avantguarda més important del període d'entreguerres.Va ser crea al 1924. Aquest moviment artístic,és una manera d'orientar-se per mitjà de la ment de la imaginació i els somnis; amb això vol portar a terme un revolució personal, a vegades obté una transformació de la vida a través de la llibertat com, la poesia, l'amor... . La paraula surrealisme ve de surreal. També vol dir expresar els somnis.

Kelly Guala Allauca