Prokop Diviš

Polapil jsem blesk pomocí bleskosvodu,
a když jsem chtěl prozkoumat mu ledví,                 
vysmek se mi a vyrazil na svobodu
rozraziv mě přitom málem vedví.

Narozen 1698-1765 v Helíkovicích u Žemberka.

Byl katolický kněz, přírodovědec, léčitel a vynálezce.                                                                      V 18 století n.l. (1754) sestrojil uzemněný bleskosvod.

Konstruktér unikátního huebního nástroje aj.

Mapa s rodištěm P. Diviše.

Rodný dům P. Diviše s bleskosvodem.

Bleskosvod

Bleskosvod:

Bleskosvod větší bezpečí při bouřce.

Kniha o P. Divišovi.

Video o P. Divišovi.

Puzzle o P.Divišovi.

Comment Stream