Jelaskan bagaimana gambar ini mengajar nilai HORMAT?

Gambar ini menunjukkan sekumpulan pelajar sedang menunjukkan sikap hormat dengan memberikan sepenuh perhatian kepada guru mereka. Mereka juga menghormati rakan mereka dengan tidak mengganggu masa pelajaran mereka.

Apakah kamu akan menunjukkan nilai yang sama? Mengapa?

Jika saya merupakan salah satu pelajar dalam gambar ini, saya juga akan bersikap serupa dan menghormati rakan-rakan dan

Mengapakah nilai HORMAT penting dalam kehidupan

Nilai hormat itu penting kerana .......

Berikan 2 situasi yang memerlukan kamu bersifat cekal.

Situasi pertama ialah semasa .....

Situasi kedua ialah semasa .....