yes ! pumapag-ibig !

love conquers all especially fears ..

at pag ika'y talagang nahit be sure kayo'y meant to be ! ang simpleng pagpitas ng santan para mag he loves me , he loves me not at ang mathematician sign na FLAMES para malaman kung lovers o sweetheart ang talagang halimbawa na ika'y in love ..

PAG IBIG ...

         Ang pag-ibig ayon kay Professor Roengen Mendoza ay maraming kahulugan mula sa ilang bagay na nagbibigay konting ligaya ("naibigan ang isang pelikula") hanggang sa pagbuwis ng buhay . Maaari na isang masidhing damdamin ng pagtingin ang kahulugan nito, isang emosyon o nasa estado ng emosyon. Sa pangkaraniwang gamit, madalas na tumutukoy ito sa interpersonal na pagmamahal. Marahil sa malaking kaugnayan nito sa sikolohiya, karaniwang tema ito sa sining.

pag-ibig ! oh ! pag-ibig .. nakikita pero madalas nararamdaman .. kala mo tama pero minsan wala ka naman talagang napapala lalo na kung sa maling tao ka napunta ...