Třicetiletá válka

Naučil jsem se o třicetileté válce.

Třicetiletá válka trvala 30 let od roku 1618 až do roku 1648.

Začala českým stavovským povstáním. Bylo to povstání českých stavů proti Habsburkům, kteří po nástupu Ferdinanda 2 porušovali rudolfův majestát. Po dvou letech, se Habsburkové a stavové střetli v bitvě na bílé hoře. Stavové byli poraženi a Fridrich faltský, který nastoupil na trůn uprchnul a na trůn znova nastoupil Ferdinand 2. Třicetiletá válka měla několik fází: válka faltská, dánská, švédská a  švédskofrancouzská. České země nejvíce poškodila švédská vojska. Válka měla dále za následky úbytek obyvatel, nevolnictví, hospodářské vyčerpání evropy a další.

Comment Stream