Test je kennis

Per paragraaf vind je een aantal tekstvragen. Kies een paragraaf uit en beantwoord de vragen in de "comment stream" hieronder.
Noteer wel eerst welke paragraaf je hebt gekozen
Succes :)

Welvarend Amsterdam

1. Wat hield de Oostzeevaart in?

2. Wat zijn Hanzesteden?

3. Welke stad was de grootste concurrent van Amsterdam?

4. Op welke wijze loste Amsterdam het probleem op van de enorme toestroom van immigranten?

5. Wat veranderde er aan de stapelmarkt vanaf 1585?

6. Wat hield de nijverheid in?

Naar de Oost en de West

1. Wat hield wereldeconomie in?

2. Noem een ander woord voor compagnieƫn.

3. Wanneer werd de VOC opgericht?

4. De VOC had het monopolie van de Nederlandse handel op Oost-Indiƫ. Wat hield dit in?

5. Wat was de functie van handelsposten?

6. Wat was de werkwijze van de WIC?

Uit de kunst

1. Leg de benaming "Gouden Eeuw" uit.

2. Noem tenminste drie schilders en twee schrijvers uit de Gouden Eeuw.

3. Wat hield de renaissance in?

4. Wat was de theorie van Copernicus en wie bewees dat hij gelijk had?

5. Noem twee voorbeelden van wetenschappers/ uitvinders uit de Republiek die hun kennis praktisch maakten.

Een bestuur zonder vorst

1. In welk jaar ontstond de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden?

2. Waarover beslisten de Gewestelijke Staten?

3. Welke twee beroepen hadden bijzondere rol in het bestuur?

4. Wat zijn regenten?

5. Wat werd er bij de Synode van Dordrecht besloten?

Vorsten in Europa

1. Juist of onjuist: Europese landen waren in de zestiende en zeventiende eeuw een monarchie.

2. Een ander woord voor koning of vorst.

3. Vier voorbeelden van koninkrijken uit de 17e eeuw

4. Noem twee kenmerken van absolute macht

5. Vanuit welke plek bestuurde L XIV Frankrijk?

6. Wat hield het goddelijk recht in?

Comment Stream

View Older Posts
3 years ago
0

Uit de kunst
1. Vanwege een economische bloei en meer aandacht voor schilderen en wetenschap.
2. Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer, jan steen, Joost van de Vondel, Jacob cats.
3. Nieuwe manier van denken
4. Dat de aarde om de zon draait, Newton
5. Galileo Galilei, Isaac Newton.

3 years ago
0

Welvarend Amsterdam

1. Dat was handel rond de Oostzee.
2. Dat zijn handelssteden die samen werken om veel geld te verdienen
3. Antwerpen
4. Ze maakte grachtengordels en nieuwe huizen
5. Ze werden eerst bewerkt en daarna verkocht
6. Producten verwerken

3 years ago
0

Welvarend Amsterdam
1De handel rond de Oostzee
2handelsteden die samenwerken en veel geld verdienen
3Antwerpen
4er werden nieuwe huizen en grachten gordels bewerkt
5ze werden eerst bewerkt en dan verkocht
6-

3 years ago
0

Welvarden Amsterdam
1.handelruil
2. Steden waar werd gehandeld
3. Antwerpen
4. Nieiwe panden bouwen
5. Meer goederen verhandel met Amsterdam ipv Antwerpen . en laken en suiker werd eerst bewerktordad het weer verder werd gehandeld
6. Bedrikven gingen grondstoffen bewerken en verwerken tot een nieuw product
r

3 years ago
0

parafraaf 2,
1, de handel tussen landen
2, speciaale bedrijven
3, 1602
4, ze mochten alleen met hun handelen
5, -
6, kaapvaart en slavenhandel
@rubenkorte

3 years ago
0

Paragraaf 2
1.mensen over de hele wereld handelde met elkaar
2.stichting
3.1602
4. Het alleenrecht op handel met indie
5.-
6. Kaapvaart

3 years ago
0

Uit de kust
1. Leg de benaming "Gouden Eeuw" uit.
Er werd veel geld verdient, er was bloeiende handel.
2. Noem tenminste drie schilders en twee schrijvers uit de Gouden Eeuw.
Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer, Jan steen
3. Wat hield de renaissance in?
Logischer denken over de wetenschap
4. Wat was de theorie van Copernicus en wie bewees dat hij gelijk had?
De aarde draait om de zon, Isaac Newton
5. Noem twee voorbeelden van wetenschappers/ uitvinders uit de Republiek die hun kennis praktisch maakten.
Cristiaan Huygens, Jan adriaans zoon

3 years ago
0

Uit de kunst
1. Vanwege een economische bloei en meer aandacht voor schilderen en wetenschap.
2. Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer, jan steen, Joost van de Vondel, Jacob cats.
3. Nieuwe manier van denken
4. Dat de aarde om de zon draait, Newton
5. Galileo Galilei, Isaac Newton.

3 years ago
0

Welvarend Amsterdam
1-handel met landen rond de oostzee
2- grote handelsteden
3-antwerpen
4- breidde amsterdam uit
5- mer goederen
6-

3 years ago
0

Handel over de hele wrreld
SpecialeSpee bedrijven
1602
Indie mochy alleen hanfel drijven ney de vocc rn niet mey de andere compaginen
Producen kopen van de plaatslelijke bevolkomg
Met slavenhandel en kaapvaart