Comment Stream

3 years ago
0

Täppisajastatud õppimine on pedagoogiline strateegia.

Koostöö ja infovahetus klassiruumi tegevuste ja õpilaste koduse töö vahel, eesmärgiga tõsta õppekvaliteeti kontakttundides, suurendada õpimotivatsiooni ja tunniks ette valmistamist, aga võimaldada ka õpetajal/juhendajal tunniks võimalikult sobiv ja vajadustele vastav tegevuskava ette valmistada.

3 years ago
0

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/VFU-NC9lMFA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Open in New Window
3 years ago
0

George Siemens - kirjanik, esineja, uurija õppimise, võrgustike, tehnoloogia ja organisatoorne efektiivsus digitaalses keskkonnas alal.

Konnektivismi eestkõneleja. Artikkel "Konnektivism - õppimisteooria digitaalajastuks" . "Knowing knowledge"

Konnektivismi järgi:
Õpetamine, see on näidata ja demonstreerida, õppimine, see on praktiseerimine ja tagasiside.

3 years ago
0
3 years ago
0
3 years ago
0

Siemens pani koos Stephen Downes´ga aluse MOOC-ile (Massive open online course), mis võimaldab piiramatul hulgal kasutajatel ühel ja samal kursusel osaleda.

3 years ago
0