Het gebruik van media bij kinderen en jongeren

Gevolgen van mediagebruik bij kinderen

Enkele positieve gevolgen:

  • - Het kind leert veel bij
  • - Al spelend oefent het kind taal, rekenen enzovoort

Enkele negatieve gevolgen:

  • - Lichamelijke klachten zoals rugpijn , pijnlijke ogen, hoofdpijn e.d
  • - Verslaving (zie onderstaand filmpje als voorbeeld)

Gevolgen van mediagebruik bij jongeren

Enkele positieve gevolgen:

  • Jongeren blijven in contact met vrienden
  • Er kan gecommuniceerd worden met vrienden en familie uit het buitenland


Enkele negatieve gevolgen:

  • Jongeren worden asociaal tegenover hun vrienden in het 'echte' leven (zie onderstaand filmpje als voorbeeld)
  • Cyberpesten komt steeds vaker voor

Comment Stream