בטיחות ברשת

מגיש: שי רובינוב  

אנו הילדים צריכים להיות זהירים ברשת

.ועם יש בעיה ואנו לא יודעים מה לעשות,אנחנו צריכים לפנות להורים  

:הקול האישי שלי

.אנחנו צריכים להיות זהירים ברשת לפני כל פעולה שאנו עשים, אנו צריכים לשאול את ההורים

Comment Stream