Neljapäev (07.05.)


Loogikamängude võistlus

2. tund
I kooliastmele
Huvikooli multimeediumi klass


Virtuaalne kunstinäitus

2. vahetund
Raamatukogu klass


Õpilaste tehtud multifilmid

3. vahetund
Algklasside maja saal