Zientzia aldatu zuten ideiak

XIX. mendean zientzian aritzen ziren zientifikoak oso famatuak bihurtu ziren, zeren beraiek mundua bere ideien bitartez zientzia asko aurreratu zuten.Zientzilari famatuetako bat Charles Robert Darwin izan zen, berak animali askoren esperimentoak egin zituen, baina bere famatuen asmakizuna espezien eboluzioa zen, hauda berak esten zuen orain dela millioika urte Gizakia ez zela orain bezala.

Baina bere teoria kreasismoaren aurka zegoen. kreazismoaren aldean zeudenek esaten zuten gizakia beti berdina izan zela.Baina azkenean Darwinen teoria izan zen gendea jarraitu zuena.

Denbora horretan ere ospetzua izan zen Alfred Wegener, bera esan zuen orain dela asko kontinente gustiak bat eginda zeudela hau da, ez zeudela orain bezala bost kontinenteetan, kontinente bakar horri pangea deritzo.

Aro horretan ez zeuden bakarrik Charles Robert Darwin eta Alftred Wegener, ere zeuden beste zientifiko famatu batzuk horiek bi baino famatuagoak.

Adibidez:Albert Einstein edo Isaac Newton

.

Charles Rober Darwin. Alfred Wegener.