A goal is a dream with a plan and a deadline

"Ik heb de laatste tijd zoveel geleerd van mijn fouten dat ik erover denk er nog een paar te maken"

Om je leerdoelen te kunnen bereiken moet je door weer en wind gaan. Het is niet altijd even makkelijk om een door jou zelf opgesteld doel te bereiken. Je beperkingen zijn dus ook niet je grenzen. Die bepaal je zelf. Mijn leerdoelen voor het vak Mediawijsheid zijn als volgt:

1. Ik wil kritisch kunnen beoordelen hoe mijn gewoontes en gebruiken binnen Facebook van invloed zijn op de maatschappelijke beeldvorming en de normen en waarden binnen mijn directe cultuur. Hiermee bedoel ik mijn gezin, mijn school, mijn werk en mijn vrienden en vriendinnen. Ik ga gedurende twee maanden mijn posts op Facebook analyseren door te kijken naar de boodschap, vormgeving, doelgroep en de timing. Ik vind dat je als mediamanager alle ins en outs moet kunnen en kennen om een zo succesvol mogelijk product/dienst/bericht binnen de mediabranche te publiceren. Als jij als mediamanager een bepaalde doelgroep wilt bereiken moet je op de hoogte zijn van hoe de media invloed kunnen uitoefenen op de maatschappelijke beeldvorming en de normen en waarden binnen die cultuur.  Dit zorgt er voor dat je bericht beter wordt ontvangen en zonder of met beperkte ruis wordt ge-encodeerd (uitgepakt) door de ontvangers binnen jouw doelgroep. Zo moet je je bijvoorbeeld inleven in het referentiekader van de desbetreffende ontvanger(s). Dit is niet altijd even makkelijk want dit zijn persoonlijke opvattingen, normen, waarden en ervaringen van de persoon/groep die jij wilt bereiken. Toch lijkt het mij heel handig als je als mediamanager kritisch kunt analyseren. Als ik zelf kan registreren in hoeverre ik invloed heb op mijn vrienden/volgers op Facebook kan ik later ook afwegen om gebruik te maken van Facebook voor mijn werk. Hierdoor kan het bereiken van mijn doelgroep eenvoudiger en dichterbij zijn.

2. Ik wil een bewuste strategie ontwikkelen om optimaal met Facebook om te kunnen gaan. Ik wil ook kunnen doseren wanneer er welke media gebruikt moet/kan worden. Ik ga mij dus niet alleen richten op Facebook maar ook op Linkedin, Twitter, Instagram en Tackk.com. Ik wil deze media op het juiste moment in én uit kunnen schakelen om een zo groot mogelijk bereik te creëren en om irritaties bij mijn vrienden/volgers/doelgroep te voorkomen. Ook wil ik de ervaringshorizon over mijn kennis op het gebied van mediamanagement ruim houden door mijn eigen mediaconsumptie divers te houden. Ik ga de aankomende drie jaar mij verdiepen in de verschillende soorten media waardoor ik dit leerdoel kan bereiken. Tot nu toe ben ik theoretisch heel erg bewust van de media. Ik heb de afgelopen 3 jaar tijdens mijn havo opleiding Maatschappijwetenschappen gevolgd met als onderdeel Massamedia. Bij dit vak heb ik mij verdiept in het communicatieproces en alles daar om heen. De kennis is er wel maar in het gebruik van de media ben ik (nog) heel primitief. Ik zou heel graag willen leren hoe veel mogelijkheden je hebt om via een medium een boodschap de wereld in te sturen. Wat kan ik via deze weg het beste zeggen? Wanneer kan ik deze boodschap het beste versturen? Wat is tactisch? Hoe maak ik mijn boodschap optimaal en volledig door middel van de media? Ik wil ook kennis ontwikkelen over diverse media en die ook in gebruik nemen om mijn reikwijdte zo groot mogelijk te maken. Hierdoor zet je jezelf zo breed mogelijk op de wereld zodat men kan zien wat je allemaal in huis hebt en wie jij bent en hoe je de media gebruikt om jouw doelen te bereiken.

3. Ik wil een doelgerichte strategie ontwikkelen om in alle levenssferen, dus niet alleen in mijn directe omgeving, optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die traditionele, nieuwe en sociale media bieden. Ik wil weten wanneer welke mediatoepassingen, Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram of Tackk.com, het welbevinden en het levensgeluk van mij en anderen kunnen verhogen (of juist verlagen) en ik wil deze mediatoepassingen daar actief voor inzetten. Ik wil expertise over mediamanagement delen met anderen via deze mediatoepassingen om ook hun mediastrategie te optimaliseren. Ik wil niet alleen eigen doeleinden voor ogen hebben, maar ik wil ook die van anderen bevorderen op het gebied van mediamanagement. Binnen drie jaar wil ik dit leerdoel bereikt hebben zodat ik mijn carrière als veelzijdige mediamanager kan beginnen. Als je een duidelijk doel voor ogen hebt hoort daar ook een duidelijke strategie en plan van aanpak bij. Als je een stevige aanpak hebt kan dit ervoor zorgen dat je in alle levenssferen het optimale gebruik van de media kan realiseren. Media is een perfecte manier om je eigen geluk en dat van andere te verhogen of te verlagen. Als ik dit heb geleerd is het bereiken van mijn doelgroepen een stapje dichterbij. Door mijn ervaringen en opvattingen te delen met anderen hoop ik hen iets bij te kunnen brengen en mijn kennis te delen met anderen die daar in geïnteresseerd zijn. Ieder mens heeft zijn eigen talenten en ik hoop met dit leerdoel mijn talent te kunnen laten zien aan de rest van de wereld.

Door middel van deze zelf opgestelde leerdoelen hoop ik later succesvol te worden in mijn vak en mij zelf te kunnen onderscheiden van andere mediamanagers. Want ik zeg altijd: "zonder doel kun je niet scoren"

Feedback door Dieuwke Kapteijn, medestudent Mediamanager Mediacollege Amsterdam.
"Je hebt de SMART doelen goed toegepast in je leerdoelen. Formidabel! Woorden schieten tekort."

Irene Harmusial
04-09-2014 Amsterdam
MM1A, Mediacollege Amsterdam

Comment Stream