Fyzika

Práce, výkon a energie

Ahoj, chtěla bych vám tady něco říct o tom, co jsme za poslední dobu dělali ve fyzice. Zhruba v  září jsme začali  probírat  práci a  výkon. Práce popisuje jak velkou práci, člověk vykoná při nějaké činnosti. Výkon popisuje jak velký výkon, člověk vykoná při práci.

Práce vzorec : W = F.s.    ( F = hmotnost, s = dráha )

Výkon vzorec : P = W : t   ( W = práce , t = čas )

Poté jsme začali probírat energii. Máme dva druhy energií : pohybovou a polohovou. Pohybová ( kinetická )  energie nám ukazuje, jak velký pohyb vykonáme v dané výšce. Vzorec je Ek = 1/2 m. v2    ( m = hmotnost, v2 = rychlost . rychlost )

Polohová energie nám popisuje jak, vysoko vykonáme polohovou energii.

Vzorec : Ep = m.g.h  ( g = gravitační zrychlení , h = výška )

Myslím si, že jsem momentálně shrnula vše, co jsme dělali za poslední 3 měsíce.

Děkuju a doufám, že si počtete.

Comment Stream