Ian Cross: Hudba,poznávanie a evolúcia

Väčšina západných poslucháčov konfrontovaná s týmto konkrétnym kusom zo severnej Potosí v Bolívii (nahraté priateľom a kolegom Henrym Stobartom, etnomuzikológ špecializujúci sa na andskú hudbu) pravdepodobné tlieska alebo ťukne spolu s pravidelne oddelenými dlhšími a hlasnejšími tónmi. Na konci nahrávky sa niečo stane, čo hru odsunie; po prvýkrát  sú začuté pravidelné dupania nohou. A zhodujú sa nie s dlhšími a hlasnejšími tónmi, ale s krátkymi, niekedy takmer nepočuteľnými tónmi, ktoré sa striedajú s dlhými tónmi. Pre ľudí z kultúry, z ktorej táto hudba pochádza, sa toto javí ako príslušné miesta na dupnutie nohou - to je bod, v ktorom sa vyskytuje takt. Pre západného poslucháča, aj keď sa niekto môže učiť tlieskať alebo dupať na tých miestach v skladbe, nezdá sa, že to cíti. Vždy sa to bude znieť akoby niekto dupkal mimo rytmu.

Hudba môže fungovať ako prostriedok komunikácie s mŕtvymi pre Kaluli z Papuy - Novej Guiney, viažúca vtáky, duše, miesta a ľudí v čase zmeny; alebo hudba môže fungovať v prebudovávaní sociálnych vzťahov, ako je tomu v domba iniciácii Vendov . V každom z týchto dvoch veľmi odlišných obradov, hudba je hlavná, jej výzmam je zriedka, ak vôbec jednoznačný, ale jej prchavá hodnota nenahraditeľná. Blacking poznamenáva: " rovnaké " zvukové vzory ... môžu ... mať rôzne významy v rámci tej istej spoločnosti, kvôli rôznym sociálnym kontextom "

Domba bol tretia a posledná fáza iniciácie Venda dievčat. Konala sa raz za tri až päť rokov a trvala asi jeden rok. Význam pre Venda bol značný najmä použitím basového bubna ( Nnoma ), ktorý sa používa pri národnom tanci Venda. Majú niekoľko špeciálnych obradov a prehliadok spojených s Domba, ale jeho najpozoruhodnejší rys bol veľký Domba tanec, ktorý sa pravidelne vykonáva vo večerných hodinách . Dievčatá tvoria dlhú reťaz a presúvajú sa v smere hodinových ručičiek okolo nádvoria. Dievčatá začínajú s monotónnou reakcioi na speváka, potom sa vrhnú do extatického tivha Khul štýlu a na konci sa dievčatá prestanú hýbať a nakláňajú sa smerom k stredu kruhu. Tanec symbolizuje mystický akt pohlavného spojenia, koncepciu  rastu plodu a pôrodu.

Hudba v  Kaluli kmeni je veľmi dôležitá Je to spôsob, ako môžu komunikovať s mŕtvymi a oslavovať. Piesne sú konštruované s komplexnými štruktúrami, v ktorých sú dva dôležité prvky. Prvým prvkom je melodický prvok skladby, alebo gisalo. Tento prvok predstavuje zvuky vtákov. Melodická zložka je daná prírodou a podľa nich prišla z vonku a okolia. Druhým prvkom je textový prvok, známy tiež ako Sa-gisalo. Tento prvok predstavuje vtáčie slová.

Comment Stream