INTERNE NAVORMING ICT

Social media in je lespraktijk

Beste studenten/lectoren van CVO LIMLO,

Sociale media zijn immens populair bij jongeren, al was het maar om dagelijks met vrienden in contact te zijn. Maar sociale media kunnen ook in de klas een toegevoegde waarde bieden op pedagogisch en didactisch vlak. Wij willen met jullie stilstaan bij enkele van deze sociale media en hun meerwaarde in de klas.

In deze thematische navorming tonen projectstudenten Christiaan Thimister en Koen Rabijns hoe we verschillende sociale media op een succesvolle didactische manier kunnen inzetten in onze onderwijspraktijk. Bedoeling is om jullie een 'good practice' aan te bieden en jullie op weg te helpen aan de hand van concrete oefeningen.

Er zijn twee parallelworkshops waaruit je kan kiezen:

WORKSHOP 1: Twitter, Storify en als bonusapp Wordpress.

  • Twitter is geschikt om korte berichten uit te wisselen (met een evt. afbeelding) en is interessant om je permanent bij te scholen via een persoonlijk leernetwerk.
  • Storify is een manier om Tweets van Twitter te verzamelen.
  • Wordpress is een platform om je eigen website te maken en te bloggen.

WORKSHOP 2: Pinterest (moodboards), Tumblr (microblogging) en als bonusapp WeCollabrify (ovb)

  • Pinterest is een soort collage van foto's waarop je reacties kan verzamelen.
  • Tumblr is een sociaal platform erg in trek bij jongeren om te bloggen, bovendien kan je een klasblog maken waarop leerlingen kunnen posten.
  • WeCollabrify (enkel tablet) is leuk om o.m. verschillende leerlingen op één tekening te laten samenwerken.

Het is allemaal veel uitgebreider dan we hier kort omschrijven. En uiteraard maken we er een prioriteit van om de zinvolheid van de apps voor de onderwijspraktijk in de verf te zetten.

Praktische informatie: de navorming vindt plaats op dinsdag 24/02 van 13.30u tot 17.00u in lokaal A1.12 (CVO LIMLO). Er worden broodjes voorzien zodat je niet met een hongergevoel aan de aansluitende lesavond moet beginnen. De navorming is volledig kosteloos.

Alle studenten (of lectoren) van CVO LIMLO kunnen zich ten laatste op dinsdag 17/02 inschrijven via dit formulier (dus NIET via mail). We streven naar min. 5 en max. 9 deelnemers per workshop. Niet te lang aarzelen, snel inschrijven is de boodschap!

Je mag je eigen tablet of smartphone meenemen. Als een app niet zou werken op jouw tablet, raden we je aan om gebruik te maken van de Androidtablets die we vanuit school voorzien.

Wij hopen je te mogen verwelkomen op dinsdag 24/02!

Vriendelijke groeten,

Projectstudenten Koen Rabijns & Christiaan Thimister en projectcöordinator Lieven Vananderoye
CVO LIMLO vzw Diepenbeek

Comment Stream