בעיית המים בירקון - עמית נמרון ורעות חביב

בעיה: הזרמת שפכים לאפיק הנחל - אוכלוסיית האזור הלכה וגדלה עם השנים, ואיתה גדלו כמויות השפכים בירקון
פתרון: פקחים של הרשות בודקים את איכות המים באופן קבוע, כאשר הם מוצאים ריכוז גבוה של מזהמים, הם מאתרים את מקור הזיהום ודואגים לזה שיפסיק לזהם
בעיה: שאיבת מים ממעיינות הירקון - בשנת 1954 הקימו את מפעל המים ירקון-נגב, שבו לקחו את מיי מעיינות הירקון והוזרמו בצינורות לנגב, אבל בירקון הצטמצמה כמות המים, צמחים התייבשו ובע"ח מתו
פתרון: לפקח על כמות המים המועברת לנגב, כך לא נפגע בצמחים ובע"ח בירקון
בעיה: הירקון הוא הנחל הגדול במישור החוף, הוא עובר בין ישובים, ערים, מושבים, קיבוצים, שדות ומטעים, מפעלי תעשייה ופארקים (כל אלה מזהמים את הנחל). כתוצאה מכך הפך הירקון מנחל איתן, שזורם כל השנה, לנחל שמימיו מועטים ומזוהמים
פתרון: פעם בשבוע, הרשות תארגן יום ניקיון שבו כל הישובים, המפעלים וכו', ינקו את הנחל מכל המזהמים שלו, כך הירקון לא יזדהם יותר מדי

:שאלה פוריה
?מה ההשפעות של הפתרונות הנבחרים על האדם על הסביבה
?האם הפתרונות שמצאנו אינם יוצרים מפגעים עתידיים

:תשובה
:פתרון 1
לפתרון זה אין השפעות ומפגעים עתידיים, פקחים של הרשות שיבדקו את המים לא יפגעו באיכות המים, באיכות החיים ובישובים בסביבת הירקון
:פתרון 2
פתרון זה יכול לפגוע בתושבי הנגב בעתיד. מצד אחד פתרון זה ישמור על בע"ח והצמחים בירקון אבל מצד שני יכול להיות שכמות השאיבה שלא תפגע ביצורים החיים בירקון תפגע בתושבי הנגב - בגלל שיכול להיות שזה לא כמות מים מספיקה לנגב
:פתרון 3
פתרון זה עלול לפגוע ביצורים החיים. כאשר מנקים את הירקון עלולים לפגוע בלי כוונה ובבעלי חיים ובצמחים בירקון

:לסיכום
אנו חושבים שאם ינקו את הירקון והשתמשו בו כמו שצריך, הירקון יכול להפוך למקור מים חיוני בישראל