Demokrati

Demokrati betyder folkestyre, det vil sige at folk bestemmer.

Danmark fik sin første grundlov 1849.

Danmark havde enevælde, før den første grundlov det havde vi fra 1660 - 1849.

I 1849 var det kun mænd der over 30 år, gammel og man måtte i havet lavet noget ulovlig/kriminelt.

De 5 femmere, Fruentimmere/Kvinder, Folkehold, Fattige, Forbrydere og Fjolser.

Kongen var bange for foreninger, fordi han var bange for at de vil gå imod ham.

Lovgivende magt: Folketinget laver lovene.
Udøvende magt: Politiet fanger dem der ikke holder lovene.
Dømmende magt: Hvis folk ikke holder lovene, skal de for en dommer

For så kunne de u danne flere bønder

Fordi kongen var bange for at lærene ville lærer eleverne om at gå imod kongen

Det indebar at kongen opgav sine eneret til at udnævne regeringer, og at der skal være et ulige antal medlemmer i regeringen.


Lavet af Emil Rohde & Peter


 

Comment Stream