Státní symboly

Důležitý symboli jsou: státní vlajka, česká  hymna, české klenoty, český znak,státní pečet, malý státní znak, státní barvy, vlajka prezidenta republiky, lípa.

Comment Stream