Kroměříž

Stejně jako většina velkých měst, tak i Kroměříž byla založena jako tržní osada na křižovatce obchodních cest.

Na přelomu středověku a novověku bylo město několikrát poničeno náboženskými válkami (husité, Švédové), ale dočkalo se velkorysé obnovy.

Na místě dnešního Kroměřížského zámku se již v době Velkomoravské říše nacházelo hradisko, na jehož místě byl ve 13. století vybudován gotický hrad. Počátkem 16. století byl hrad přestavěn v renesančním stylu a stal se rezidenčním sídlem olomouckých biskupů.

Město je každoročním dějištěm i pořadatelem hudebních festivalů, výstav, konferencí, kongresů a sympozií.

Arcibiskupský zámek a zahrady zaujímají vyjímečné postavení mezi předními moravskými památkami.

KromĚŘÍŽSKÉ ZAHRADY

Comment Stream