Dyslexie

Cansel, Tess en Jesse

Problematiek:


Dyslexie betekent letterlijk: Niet kunnen lezen. Het komt uit het Grieks. Dys betekent niet goed kunnen functioneren, beperkt, en lexis betekent taal of woorden. Bij dyslexie gaat lezen, spellen en schrijven heel erg moeizaam terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor. Het is belangrijk dat bij een kind het zo vroeg mogelijk wordt ontdekt. Hoe eerder een gerichte aanpak van lees en spellingproblemen kan starten, hoe groter de kans op succes.

Problemen bij het lezen: De leesproblemen van kinderen met dyslexie vallen het meest op bij hardop lezen. Sommige kinderen hebben een traag leestempo en lezen de woorden spellend. Andere kinderen hebben een hoog leestempo, maar maken daarbij veel fouten door te raden. Er kan ook sprake zijn van een combinatie van beide.


Problemen bij de spelling: Kinderen met dyslexie maken veel spellingfouten en hebben om dat te voorkomen, veel steun nodig van spellingsregels. Het kan zijn dat ze één bepaald woord op een bladzijde op verschillende manieren spellen. Kinderen met dyslexie proberen vaak de spelling van specifieke woorden te onthouden. Dit is een enorme belasting voor het geheugen. Bovendien blijft de kennis meestal niet, omdat ze het op een ongestructureerde manier in het geheugen opslaan.

Problemen bij het schrijven: Kinderen met dyslexie schrijven vaak onleesbaar en maken veel doorhalingen. Bij leerlingen die wel leesbaar schrijven, valt het trage schrijftempo op.

Oorzaken

Waar komt die dyslexie nu precies vandaan? Is het een gebrek aan vaardigheden, het gevolg van slecht onderwijs, of is er een afwijking in de hersenen of zenuwen die dyslexie veroorzaken?

Er wordt vaak gezegd dat de basis  bij dyslectische kinderen niet goed is. Maar dit is niet de schuld van de ouders of het onderwijs! Anders zouden er hele klassen met dyslectische kinderen moeten zijn. Terwijl de verhouding juist heel gelijk is over het hele land met een à twee kinderen per klas.

Dyslexie wordt grotendeels veroorzaakt door de hersenen. Je hebt twee hersenhelften, je linken-en je rechterhersenhelft. Bij dyslexie werkt je rechter hersenhelft harder als je linker. In de linker hersenhelft bevindt zich het taalcentrum. Oogbewegingen spelen hier ook een rol bij. Als je oogbewegingen niet snel zijn dan kan dit zorgen voor moeite met lezen. Hier worden nog veel onderzoeken naar gedaan, omdat er nog niet genoeg over bekend is om conclusies te trekken.

gevolgen

De belangrijkste gevolgen van dyslexie voor een kind zijn: Belemmeringen in het onderwijs: In het onderwijs wordt er veel geschreven en gelezen. Dit heeft dan ernstige gevolgen voor het volgen van onderwijs en belemmert kinderen om hun capaciteiten te ontwikkelen. Veel kinderen met dyslexie kiezen ook een onderwijsniveau dat lager is dan wat ze kunnen.

Sociaal emotionele problemen: Dyslexie kan het gevoel van eigenwaarde bij een kind naar beneden halen. Het kan tot frustraties leiden als het kind voldoende intelligent is maar het technisch lezen niet onder de knie krijgt terwijl het bij de klasgenoten probleemloos lijkt te verlopen. Ook kunnen motivatieproblemen onstaan waardoor kinderen geen zin meer hebben om het lezen te blijven oefenen, terwijl zij dan juist extra oefening nodig hebben om een minimaal leesniveau te halen. Ook kan het een grote invloed hebben op de situatie thuis, Sommige ouders willen dat het kind goed presteert op school. Door dyslexie is leren ook een stuk moeilijker en de toetsen worden ook niet altijd evengoed gemaakt i.v.m. de spellingfouten dit kan irritaties veroorzaken. Zowel voor de ouders als het kind.

Aandachtspunten

Er wordt natuurlijk wel rekening gehouden met kinderen die dyslexie hebben. Zoals op school krijgen de kinderen met dyslexie een toets die vergroot is, of ze krijgen dan meer tijd om een toets af te maken. Hieronder heb ik een aantal belangrijke punten waarbij je rekening moet houden neer gezet. Zo kun je zien dat aan veel punten
aandacht kan worden  besteed.

Maatregelen om leergedrag te structureren:

*Zet extra uitleg op papier
*Geef grammaticaregels
*Controleer of de opdracht begrepen is
*Geef leerlingen handreikingen hoe het beste te leren
*Geef bij de methode behorende software
*Leer een leerling technieken om zichzelf te controleren
*Spreek Nederlands bij het uitleggen van leerstof van een vreemde   taal
*Zet huiswerk op het bord
*Geef hulp bij planning en maken huiswerk
*Geef aan wat de leerling wel en niet goed doet
*Sta alle hulpmiddelen toe die lezen en schrijven makkelijker maken.

hulpmiddelen en voorzieningen

* Dyslexie pasje met daarop de dingen waar jij recht op hebt.
*Vergelijk de leerling niet met zijn klasgenoten
*Beoordeel het resultaat, niet de spelling
*Overhoor niet alleen schriftelijk
*Geef goede kopieën en foutloze dictaten
*Geef indien nodig vergrote teksten
*Geef extra tijd voor proefwerken.
*hanteer spellingcijfers bij moderne vreemde talen:
 herhalingsfouten niet meerekenen
*Zorg voor een goede overzichtelijke lay-out
*Sta gebruik van hulpmiddelen toe zoals bijvoorbeeld laptop
*Elektronisch boek met kunstmatige stem.
*verlengde luisterpauzes
*laptop met tekstverwerkingsprogramma


Adressen en achtergrondinformatie

www.steunpuntdyslexie.nl
www.dyslexie.net

Comment Stream