Práce - mechanická práce W=F.S
  Jednotka: J (Joule) Výkon: P= w:t

Energie - polohová energie - Ep= m.g.h
-Ek=1,2 m.v (m - hmotnost v - rychlost)


Značka výkonu: P Jednotka: W (watt) Výpočet: - P=W/t (W - práce t- čas) -W= P.t

Comment Stream