Kam zmizlo Aralské jazero?

Základne informácie

Aralské jazero, predtým nazývané Aralské more. je prudko vysychajúce bezodtokové slané jazero v strednej Ázii

Nachadza sa na hraniciach Kazachstanu a Uzbekistanu v Turanskej nížine.

Dnes sa skladá z viacerých oddelených jazier.

vlievajú sa doňho (alebo sa skôr kedysi vlievali) rieky Amudarja a Syrdarja.

Pred necelými sto rokmi bolo Aralské jazero štvrté najväčšie jazero sveta.

Ešte v polovici 20. storočia malo jazero rozlohu takmer 67 000 km².

Dôvod vysychania

Vtedy sa uviedli do prevádzky prvé zavlažovacie kanály a prvé poľnohospodárske plochy v púštnych oblastiach, a jazero začalo pomaly vysychať. Išlo však o pomalý proces, väčší problém ako vysychanie predstavovalo znečistenie prítokov hnojivami. Už viac ako päťdesiat rokov sa však zmenšuje a v roku 2014 vyschla jedna jeho časť úplne. Sovietsky zväz však chcel v oblasti pestovať bavlnu a v šesťdesiatych rokoch vytvorili pre farmárov zavlažovací systém, ktorý túto vodu odčerpával.

Región zo začiatku prekvital, kým z jazera postupne ubúdalo. Najskôr sa odčlenilo menšie severné Aralské jazero od väčšieho južného. Postupne sa južné rozdelilo na západnú a východnú časť, ktoré boli do roku 2001 prepojené na dvoch miestach.

Obdobie sucha medzi rokmi 2005 a 2009 znemožnilo tok rieky Amudarja, a práve vtedy sa najvýraznejšie zmenšilo.

Aralské jazero je symbolom toho, ako človek dokáže ublížiť prírode. Pestovanie bavlny a zavlažovanie spôsobili, že kedysi 4. najväčšie jazero je dnes už hlavne pohrebiskom lodí a mementom ľudského zasahovania do prírody. Nachádzalo sa tu až 30 druhov rýb a dnes by bez zásahu do tejto oblasti mohla byť vyhľadávaná turistická destinácia. No Sovieti mali s týmto územím iné plány.

Umúdrenie Kazachstanu

V súčasnosti pri nízkom stave vodnej hladiny už rieky ani nedotekajú k pobrežiu jazera, čo urýchľuje jeho vysychanie. Ale zatiaľ nie je všetko stratené.

V roku 2003 sa vláda Kazachstanu rozhodla zachrániť severné Aralské jazero vybudovaním systému kanálov a priehrad. Za necelý rok po dokončení stavby hladina stúpla o tri metre a v jazere sa aspoň čiastočne obnovil rybolov. Za ďalší rok voda stúpla až po vrch hrádze. V okolí jazera plánujú vysadiť sucho- a slanomilné rastliny, aby zabraňovali odnosu pôdy vetrom. Plocha severného jazera je však malá v porovnaní s celým Aralským jazerom a vláda Uzbekistanu nemá záujem zachraňovať južné Aralské jazero. Pokiaľ sa nič nespraví, predpokladá sa, že do dvadsiatich rokov úplne vyschne.

Zachranný plán

Ešte v 60-tych rokoch 20. storočia bol vytvorený veľký plán na záchranu celého Aralského jazera, avšak v roku 1986 sa od neho upustilo. Pred pár rokmi si naň znovu spomenuli a plánuje sa jeho realizácia. Ide o vybudovanie dvoch kanálov privádzajúcich do Aralského jazera vodu z dvoch veľkých ruských riek, ktorým by takýto úbytok vody nemal uškodiť. Prvý kanál dlhý 800 km by spájal Volgu s Aralským jazerom a druhý, dlhý 2 500 km, by privádzal vodu z rieky Ob. Ak by všetko išlo podľa plánu, v roku 2025 by mal stav vody dosiahnuť približne ten z roku 1980 a v roku 2035 by bolo jazero vrátené do pôvodného stavu pred rokom 1960. Ak sa tento projekt skutočne zrealizuje, Aralské jazero bude zachránené.

Comment Stream