Hindoeïsme

Ontstaan in 5000 v.Chr , 1200 v.Chr eigen taal & eigen geschriften.

Hindoeïsme is een verzamelnaam voor levensbeschouwingen, filosofieën, godsdiensten en tradities van mensen die voor hun zelfrealisatie een manier van leven kiezen. Dit alles is gebaseerd op de leer van de Veda’s (een van de geschriften). Het Hindoeïsme is één van de oudste levende wereldreligies en die in de loop van tientallen eeuwen is ontstaan.

Het is anders dan andere wereldreligies, het kent namelijk geen stichter. Grote denkers en zieners hebben hier een bijdragen aan geleverd. Ook kent het Hindoeïsme niet één maar meerdere heilige boeken. Verder heeft Hindoeïsme geen vaste vorm, maar neemt telkens de vorm aan, die Hindoes er aangeven. Het past zich aan, aan tijd en plaats en omstandigheid.

Op dit moment wonen de meeste Hindoes in India.
Het hoogste doel in het Hindoeïsme is de verlossing uit de kringloop van leven en dood te komen waar bij zelfrealisatie erg belangrijk is. Deze bevrijding heet Moksha of Mukti.

Bij de aanhangers van het Hindoeïsme is de samenleving traditioneel ingedeeld volgens het kastenstelsel. Dit houdt in dat iedereen behoort tot een bepaalde kaste. Bij welke kaste je hoort is afhankelijk van je plaats in de samenleving. Vooral reinheid staat bij de indeling van de kasten erg centraal. Elke kaste heeft een eigen mate van reinheid. Zo doet bijvoorbeeld een slager volgens de Hindoestanen onrein werk, waardoor deze dus tot een lage kaste behoort. Alle duizenden verschillende kasten die er bestaan worden ook wel verdeeld in vier standen. Hierbij is de hoogste stand bestemd voor de priesters, de Brahmanen. De stand daarna is bestemd voor de adel of de krijgers. De derde stand is de stand van de kooplieden. De laatste stand is dan bestemd voor mensen die onreine werkzaamheden verrichten.

Naast deze indeling zijn er ook nog mensen die buiten de vier standen vallen. Dit zijn de zogenaamde kastelozen, de outcasts die ook wel paria's genoemd worden.

Een belangrijke gedachte van de Hindoestanen is het geloof in reïncarnatie, de wedergeboorte van de mens. Na de dood kun je in een lagere of een hogere positie terug komen op aarde. Je positie waarin je terug op aarde wordt gebracht is afhankelijk van de wijze waarop je geleefd hebt. Alle daden die een mens tijdens zijn leven verrichten worden Karma genoemd. Echter is het voor de Hindoes niet het doel om in een hogere positie terug te komen op aarde. Het hoogst haalbare doel voor de Hindoes is de Moksha, waarbij de diepste kern van de mens niet opnieuw geboren hoeft te worden.

Comment Stream