Jadrná energie

Jak to bylo s energií v dávných dobách?

 • Energie je pro lidstvo nesmírně důležitá (dokážete si třeba dnes představit, že byste byli bez energie)
 • Už i pravěcí lidé měli svojí energii a to oheň, který získávali z blesku
 • Potom se přišlo na daleko lepší a kvalitnější zdroj energie a to uhlí
 • V dalším vývoji, se zjistilo, že jde používat jako energie pára
 • tato energie pro lidstvo nestačila a tak se musela vymyslet nová energie, byla to elektřina
 • roku 1880 Alexandr Volta zkonstruoval tzv. Voltův článek
 • André-Marie Ampére- r. 1820 zjistil že cívka do které zavedl proud projevuje magnetické účinky, zkonstruoval galvanometr a komutátor
 • Georg Ohm- r. 1827 zákon, proud procházející obvodem je přímo úměrný elektrickému napětí
 • J. J. Thomson- Objevil a popsal elektron

Jaderná energie

 • jaderným elektrárnám vyhovuje pracovat dlouho bez oddechu, třeba roky na plný výkon
 • Několikrát více energie oproti fosilním palivům
 • Nevýhoda jaderný odpad
 • ČR- Dukovany, Temelín
 • ČR - 2/5 veškeré energie

Fosilní paliva

 • Největší zastoupení v ČR
 • Spaluje se především uhlí nebo zemní plyn, v minulosti také ropa
 • dostatek energie pro lidstvo
 • nevýhoda - škodlivé látky při spalování
 • neobnovitelný zdroj

Energie z vody

 • Obnovitelný zdroj
 • Vodní mlýny dnes nahradily větší i menší vodní elektrárny
 • Proud vody pohání turbíny a tím vyrábějí elektřinu
 • Čím větší je výškový rozdíl tím lepší je energie

Obnovitelné zdroje energie

 • V poslední době přibývání elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů jako třeba sluneční záření nebo vít
 • Jsou závislé na přízni či nepřízni počasí
 • výhoda- nikdy se nevyčerpají

Štěpná reakce

 • Rozbití složitého jádra nestabilního atomu
 • Proniká do něj neutron
 • uvolňuje se velké množství energie

Století atomu

 • Pierre a Marie Curie- výzkum radioaktivních látek
 • r. 1898 objev radia a polonia
 • Ernest Rutherford=dokázal existenci přirozené radioaktivity
 • Hahnovy a Strassmannovy radiochemické výzkumy - zveřejněny 6. ledna
 • první jaderné reaktor spuštěn 2.12.1942 (Chicago univerzita)
 • Enric Fermi- první řízená štěpná jaderná reakce
 • 1951- poprvé elektřina z jaderné energie

Záření

 • 3 typy: alfa, beta a gama
 • alfa - nejslabší, k ochraně stačí list papíru
 • beta - nebezpečné, k ochraně poslouží kovové štítky o tloušťce minimálně 1 mm
 • gama -nejsilnější a nejnebezpečnější, částice elektromagnetického vlnění proniknou kdekoliv
 • vzniká při jaderné reakci

Uvnitř jaderné elektrárny

 • 1. Reaktor, 2. Parogenerátor, 3. Čerpadlo, 4. Turbína, 5. Generátor,                               6. Kondenzátor, 7. Přívod a odvod chladící vody

Jaderné palivo

 • černošedé tablety (1,5 - 3 cm)
 • oxid uraničitý s obohaceným uranem
 • vkládá se do palivových tyčí
 • palivo setrvá v reaktoru 4-5 let
 • když palivo "shoří", ponoří do obřích bazénů, vodní roztok zabrání uniku radiace i nebezpečně oxidaci