Biển đảo sẽ trở thành mũi nhọn du lịch của Duyên Hải Nam Trung Bộ

Theo như quy hoạch phát triển vùng biển Duyên Hải Nam Trung Bộ vừa được thủ tướng phế duyệt,biển đảo sẽ trở thành mũi nhọn du lịch của Duyên Hải Nam Trung Bộ trong những năm sắp đến.

Ngày 26/5 vừa qua, Bộ Văn hóa – thể thao, Du lịch tại Đà Nẵng vừa công bố quyết định của Thủ tướng chính phủ về “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030″. Theo đó Đà Nẵng cùng 7 tỉnh thành miền Trung là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ lấy thế mạnh sẵn có là biển đảo để làm ngành mũi nhọn phát triển dài hạn.

Du lịch văn hóa sẽ tập trung vào các giá trị văn hóa như Chăm Pa, Sa Huỳnh, văn hóa của cư dân vùng biển Duyên Hải Nam Trung Bộ, cũng như văn hóa các dân tộc phía Đông dãy Trường Sơn, các di tích văn hóa lịch sử đặc thù của thời dựng nước và giữ nước của dân tộc để phát triển các loại hình văn hóa đặc thù của dân tộc nói chung và của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ nói riêng.

>>> Cảng biển Đà Nẵng niềm tự hào của người dân

Mục tiêu của quy hoạch này là phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch của Duyên Hải Nam Trung Bộ và tiểu vùng phía Bắc ( Đà Nẵng, Quảng Nam, Quãng Ngãi, Bình Định), Tp Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hóa sẽ trở thành trung tâm du lịch vùng phía Nam (gồm Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận), đồng thời giữ vai trò hỗ trợ các tiểu vùng phía Bắc.

Quy hoạch lần này đã huy động vố từ ngân sách, vốn FDI, vốn ODA, từ cách tổ chức, doanh nghiệp,… nhằm khuyến khích các địa phương phát triển, mở rộng thị trường du lịch theo chuyên đề và du lịch kết hợp công vụ, ưu tiên nhóm sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, nhóm sản phẩm du lịch gắn với di sản văn hóa thế giới, tổ chức không gian phát triển du lịch với các tiểu vùng du lịch, khu, tuyến , điểm du lịch…

Mục tiêu cụ thể đặt ra cho Vùng duyên hải Nam Trung Bộ đến năm 2020 phải thu hút khoảng 15 triệu lượt khách, trong đó khoảng 4,5 triệu lượt khách quốc tế; phấn đấu đến 2030 thu hút khoảng 25 triệu lượt khách, trong đó khoảng 7,5 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch đến năm 2020 đạt khoảng 70 nghìn tỷ đồng; phấn đấu đến năm 2030 đạt 160 nghìn tỷ đồng.

Theo thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên, mục tiêu của quy hoạch là khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ để phát triển du lịch biển, đảo trở thành thế mạnh hàng đầu của du lịch Việt Nam. Đồng thời, mục tiêu cũng nhằm phát triển các đô thị du lịch hiện đại, các khu du lịch, điểm du lịch quốc gia với các cơ sở dịch vụ cao cấp.

Tin đang đọc: Biển đảo sẽ trở thành mũi nhọn du lịch của Duyên Hải Nam Trung Bộ