Gwobr Cymraeg yn y Gweithle

Gwobr i gyflogwyr sy’n cefnogi eu staff i ddysgu Cymraeg ar gyrsiau Cymraeg i Oedolion yng Nghanolbarth Cymru.

Enillydd 2014: Ysgol Uwchradd Tywyn

Welsh in the Workplace Prize

A prize for employers who support their staff to learn Welsh on Welsh for Adults Courses in Mid Wales.

2014 Winner: Ysgol Uwchradd Tywyn