Gwobr Cymraeg yn y Teulu 2014

Gwobr ar gyfer dysgwyr Cymraeg o Ganolbarth Cymru sydd wedi cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg o fewn y teulu.

Enillydd 2014 Juanita Foster-Jones

Welsh in the Family Prize 2014

A prize for Welsh learners from Mid Wales who have increased the use of Welsh within the family.

2014 Winner: Juanita Foster-Jones