Benjamin Franklin

17. 1. 1706 - 17. 4. 1790

ŽIVOT A MLÁDÍ
Do školy nechodil moc dlouho, protože byl samoukem. Celý život se vzdělával. Díky tomu ovládal 6 jazyků včetně angličtiny.Jeho
pseudonym je Richard Saunders.
Pro svoje zásluhy např: podepsáním dekladace Nezávislosti a založením
první univerzity ve Spojených státech.


POKUSY
Prováděl vědecké výzkumy elektřiny (publikoval od roku 1747). V roce 1751 publikoval Benjamin Franklin v Londýně knihu Experiments and Observations on Electricity.

VYNÁLEZY
Jeho nejznámějším vynálezem je bleskosvod ale patří tu i bifokální brýle.

CITÁTY

„Čas jsou peníze.“
„Války nejsou splaceny po čas války. Účet přichází později.“
„Polopravda je často velká lež.“
„V tomto světě není nic jistého - kromě smrti a daní.“
„Nikdo se nestal nesmrtelný svou leností.“
„Lenost činí každou práci těžkou.“
„Kdo se vzdá svobody, aby získal jistotu, ztratí nakonec obojí!“


OBRÁZKY
vynálezy

Bankovky-USA

USA přechází z černobílých bankovek na barevné

Comment Stream