Práce,výkon,energie

Dan Brož  8.A

Dobrý den.

V tomto blogu vám vysvětlím a ukážu základní vzorce pro výpočet: Práce,Výkonu a Energie.

Práce:

Práci vypočítáme tímto vzorcem:       W =  F *S

W- je označení práce v angličtině jako Work.

F- je označení pro sílu.

S- je označení pro dráhu

Takže vypočítáme sílu krát dráhu a máme výsledek.

Jednotka práce je JOULE.

Výkon:

Výkon vypočítáme tímto vzorcem: P =  W : T

P- je označení pro výkon.

W-je označení pro mechanickou práci.

T-je označení pro čas.

Vypočítáme výkon tak ,že Mechanickou práci vydělíme Časem za který ta práce proběhla a máme výsledek.

Jednotka výkonu je WATT.

Energie:

Energií máme mnoho ,ale v tomto blogu vyjmenuji dvě nejzákladnější:

Polohová energie :

Polohovou energii vypočítáme tímto vzorcem:          Ep= m*h*g

Ep-je označení polohové energie.

m-je označení pro hmotnost.

h-je označení pro výšku.

g-je označení pro gravitační konstantu a ta se rovná vždycky 10.

Jednotka polohové energie je JOULE.

Polohovou energii musíme vypočítat následovně:  hmotnost krát výška krát gravitační konstanta a máme výsledek.

Pohybová energie (kinetická):

Pohybovou energii vypočítáme tímto vzorcem:         Ek = m.v2

Ek-je označení pro pohybovou energii.

m-je označení pro hmotnost

v2-je označení výšky.

Jednotka pohybové energie je JOULE.

Pohybovou energii musíme vypočítat následovně: jedna a půl krát hmotnost krát výška na druhou.

Co jste se z tohoto blogu zapamatovali nebo naučili?

                                                                        

Comment Stream