זאב ז'בוטינסקי

בלי ארץ ישראל הציונות היא לאו דווקא 'כפירה בעיקר', אלא שהיא לא יכולה להתגשם.

אוגנדה רעה בעיני, לא משום שבסופו של דבר תצא ממנה לא מדינה יהודית-ארצישראלית אלא יהודית-אוגנדית. היא רעה, משום שבסופו של דבר לא תצא ממנה שום מדינה, ואף לא תוכל לצאת; כי מאמץ ההמונים הממושך של העם כולו... הנדרש להגשמת המדינה היהודית, יכול להיווצר ולהתמיד רק על יסוד אותו עיקרון במלוא שלמותו: העיקרון שעם ישראל יקים לעצמו מדינה בארץ ישראל.

הגרעין האמיתי של היהדות הוא ארץ ישראל: העם היהודי התפתח בארץ ישראל ורק בה הוא יכול להמשיך להתפתח.

למרות שהצעת אוגנדה עשויה לפתור את בעיית האנטישמיות ולהציל יהודים מאירופה - אסור לקבל הצעה זו.

?מדוע מתנגד ז'בוטינסקי להצעת אוגנדה

?למה מתכוון ז'בוטינסקי כשהוא אומר שעם ישראל יכול להתפתח רק בארץ ישראל

?האם עם ישראל באמת לא מתפתח בגולה? מה דעתך

Comment Stream