Bitva u Kresčaku

Jedna z nejznámějších bitev stoleté války.

Jedna z nejznámějších a největších bitev stoleté války. Proti sobě stály armády Angličanů a Francouzů. Samotná bitva se odehrála v roce 1346. Anglické armádě velel král Eduard III., francouzské Filip VI. Ačkoliv měli Francouzi početní převahu, nedokázali překonat anglické lučištníky, schopné daleké a mnohem rychlejší střelby než francouzští vojáci s kušemi.

Účast Čechů v bitvě

Na straně francouzského krále bojovali také český král Jan Lucemburský a jeho syn Karel IV. Král Jan, v té době již zcela slepý, ale stále udatný bojovník, nechal svého koně navést do největší bitevní vřavy, kde byl v boji zabit. Ještě předtím však zajisti a násilím nechal odtáhnout svého následovníka Karla, aby nezahynuli oba čeští králové.

Dle pověsti před svou smrtí pronesl: „Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal.“

Schéma rozestavení armád v bitvě u Kresčaku.

Comment Stream