עלון מגמת ביולוגיה

המגמה הכי מלאת חיים

במגמת ביולוגיה נלמד על העולם מרמה של אברונים ועד למערכות אקולוגיות. נתנסה במעבדה, נעשה מחקר . בקבוצות

Comment Stream