Kroměřížskské zahrady

Pavla Riederová a Eliška Sekyrová

Květná zahrada v Kroměříži je významný původní raně barokní park v geometrickém stylu zahrady s typickými prvky. Zahrada byla v roce 1998 zapsána do seznamu památek UNESCO zároveň s Podzámeckou zahradou a arcibiskupským zámkem.

Co to vlastně je?

Samotnou Květnou zahradu založil biskup Karel II. Lichtenstein-Kastelkorn roku 1665 na neplodné a bažinaté půdě za hradbami tehdejšího města.  Jedná se o raně barokní  zahradu, ve které byly zkombinovány italské vlivy.

Vzhled Květné zahrady a ozdobných prvků v ní detailně zaznamenali na mnoha dochovaných kresbách v roce 1691 kreslíři  G. M. Vischer

Co tam všechno je?

Nachází se tu kolonáda , rotunda, skleník...... :D

kolonáda
Opět kolonáda
kaple
skleník zvenku
zevnitř

já osobně jsem byla ve Květné zahradě a musím říct že to tam bylo opravdu krásné.

Comment Stream