Albert Einstein

14. 3. 1879 - 18. 4. 1955

E=mc2

                                                                  (čti na druhou)

Albert Einstein je vědec. Ve 4 letech dostal 1. kompas a začal se zajímat o fyziku.V roce 1896 vstoupil Albert Einstein na polytechnickou školu v Curychu, aby se mohl stát učitelem matematiky a fyziky.  

Einstein matematicky odvodil, že hmota a energie jsou vzájemně zaměnitelné, což vyjádřil ve své rovnici. Kromě toho, že tato teorie otevřela cestu k výrobě atomové pumy, odkryla rovněž tajemství toho, proč slunce září. Oba procesy jsou jaderné reakce, při nichž se malé množství jaderné hmoty uvolňuje v podobě světla a tepla.

V roce 1921 dostal Einstein Nobelovu cenu za fyziku- zejména za teorii fotoefektu, kdy prokázal, že světlo neproudí v souvislém proudu, ale v jednotlivých ,,vlnových balíčcích'', nazývaných fotony.                    

Albert Einstein vykonal pro lidstvo mnoho nejen tím že mu dal 300 vědeckých prací, ale také tím že se neustále usiloval o trvalý mír na naší planetě

A jakého vědce znáte vy ?