space


the Moon- Měsíc

a Ster- Hvězda

the Sun- Slunce

the  Eath- Země

a Planet- Planeta

the Asrtonaut- Astronaut

the Milkyway- Mléčná dráha

a Space-Vesmír

the Big Beng-Velký třesk

Tackk it up!

Comment Stream