člověk vzpřímený

člověk vzpřímený neboli homo erectus byl nejdéle žijícím hominidem vůbec. Žil v Africe,Asii a Evropě. Žil před 1,8 miliony až 143 tisíci lety.

Byl vysoký 145-185cm a vážil 40-70 kg. Vyráběl kamenné nástroje např. pěstní klín.

Sbíral rostlinnou potravu ale lovil i zvěř. Užíval oheň.

Uměl chodit po dvou a byl chlupatý.

Měl mohutně stavěnou moskovnu,velké lícní kosti a masivní,dozadu ubíhající čelo.

Comment Stream